Testiranje računala, pronalaženje kvara, zamjena komponenti
Fizički poparavak, čiščenje od virusa, spašavanje podataka
Ugovorno održavanje računala, nadzor "na daljinu"

Podaci o firmi

Naziv tvrtke:                  ARABBA d.o.o.

Sjedište:                       51000 RIJEKA, Crnčićeva 4

Tr.Sud upisa društva:     Trgovački Sud u Rijeci, Upisano 20.04.1999 pod brojem Tt-97/666-7

Matični Broj Subjekta :   040145395

Matični broj:                  01447173

OIB:                             09307400890

Banke:                         Erste&Steirmaerkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski Trg 3A, žiro-račun br. 2402006-1100074040
                                   BKS Bank d.d. Rijeka, Mljekarski trg 3, žiro-račun br. 2488001 - 1100109897

Temeljni kapital:            19.000,00 kn , uplaćen u cijelosti

Osnivač i jedini član društva:  Nenad Blažeković, Rijeka, Crnčićeva 4

Član uprave - direktor:            Nenad Blažeković, Rijeka, Crnčićeva 4